Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-05-23 10:14:15  Adam Wrona

Utworzono artykuł 135564 o nazwie 'Dane teleadresowe'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste135564
user_idpuste2500467
resource_idpuste1007
namepusteDane teleadresowe
category_idpuste28090
language_idpuste1
shortpusteDane teleadresowe
fullpuste

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 97

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

OBSŁUGA KLIENTA

Referent ds. obsługi klienta

Magdalena Wojciech

94 36 300 91

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Księgowa

Anna Dworkiewicz

94 36 300 97

St. Inspektor działu

finansowo-księgowego

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji urządzeń
wod.-kan.

Jarosław Łepek

94 36 300 93

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent ds. inwestycji i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 93

 

publishfrompuste2016-09-30 00:00:00
_activepuste1
slugpustedane-teleadresowe
2018-10-18 09:35:29  Wioleta Chalaba

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>tel. 94 36&nbsp;326 80;&nbsp; 94 36&nbsp;334 67; fax 94 36&nbsp;300 97 </strong></p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>OBSŁUGA KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Magdalena Wojciech</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Księgowa</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Dworkiewicz</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 97</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Inspektor działu</p> <p> finansowo-księgowego</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 95</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>KADRY </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Wioleta Chalaba</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 90</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Szocik</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 98</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji urządzeń<br /> wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. inwestycji i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Adam Wrona</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>tel. 94 36&nbsp;326 80;&nbsp; 94 36&nbsp;334 67; fax 94 36&nbsp;300 93 </strong></p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>OBSŁUGA KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Magdalena Wojciech</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Księgowa</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Dworkiewicz</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 97</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Inspektor działu</p> <p> finansowo-księgowego</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 95</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>KADRY </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Wioleta Chalaba</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 90</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Szocik</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 98</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji urządzeń<br /> wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. inwestycji i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Adam Wrona</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 97

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

OBSŁUGA KLIENTA

Referent ds. obsługi klienta

Magdalena Wojciech

94 36 300 91

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Księgowa

Anna Dworkiewicz

94 36 300 97

St. Inspektor działu

finansowo-księgowego

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji urządzeń
wod.-kan.

Jarosław Łepek

94 36 300 93

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent ds. inwestycji i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 93

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 93

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

OBSŁUGA KLIENTA

Referent ds. obsługi klienta

Magdalena Wojciech

94 36 300 91

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Księgowa

Anna Dworkiewicz

94 36 300 97

St. Inspektor działu

finansowo-księgowego

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji urządzeń
wod.-kan.

Jarosław Łepek

94 36 300 93

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent ds. inwestycji i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 93

 

2019-01-07 08:28:35  Wioleta Chalaba

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>tel. 94 36&nbsp;326 80;&nbsp; 94 36&nbsp;334 67; fax 94 36&nbsp;300 93 </strong></p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>OBSŁUGA KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Magdalena Wojciech</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Księgowa</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Dworkiewicz</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 97</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Inspektor działu</p> <p> finansowo-księgowego</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 95</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>KADRY </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Wioleta Chalaba</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 90</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Szocik</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 98</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji urządzeń<br /> wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. inwestycji i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Adam Wrona</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>tel. 94 36&nbsp;326 80;&nbsp; 94 36&nbsp;334 67; fax 94 36&nbsp;300 93 </strong></p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>OBSŁUGA KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi&nbsp; i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Marzenna Jankowska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Księgowa</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Dworkiewicz</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 97</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Inspektor działu</p> <p> finansowo-księgowego</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 95</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>KADRY </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Wioleta Chalaba</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 90</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Szocik</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 98</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Adam Wrona</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 93

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

OBSŁUGA KLIENTA

Referent ds. obsługi klienta

Magdalena Wojciech

94 36 300 91

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Księgowa

Anna Dworkiewicz

94 36 300 97

St. Inspektor działu

finansowo-księgowego

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji urządzeń
wod.-kan.

Jarosław Łepek

94 36 300 93

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent ds. inwestycji i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 93

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 93

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

OBSŁUGA KLIENTA

Referent ds. obsługi  i rozliczenia klienta

Marzenna Jankowska

94 36 300 91

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Księgowa

Anna Dworkiewicz

94 36 300 97

St. Inspektor działu

finansowo-księgowego

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Jarosław Łepek

94 36 300 93

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 93

 

2019-05-15 10:32:48  Adam Wrona

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>tel. 94 36&nbsp;326 80;&nbsp; 94 36&nbsp;334 67; fax 94 36&nbsp;300 93 </strong></p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>OBSŁUGA KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi&nbsp; i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Marzenna Jankowska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Księgowa</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Dworkiewicz</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 97</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Inspektor działu</p> <p> finansowo-księgowego</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 95</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>KADRY </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Wioleta Chalaba</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 90</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Szocik</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 98</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Adam Wrona</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>tel. 94 36&nbsp;326 80;&nbsp; 94 36&nbsp;334 67; fax 94 36&nbsp;300 93 </strong></p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi&nbsp; i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> Ewa Lenk</td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Księgowa</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Dworkiewicz</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 97</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Inspektor działu</p> <p> finansowo-księgowego</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 95</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>KADRY </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Wioleta Chalaba</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 90</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Szocik</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 98</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEK&Oacute;W I OCHRONY ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Adam Wrona</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 93

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

OBSŁUGA KLIENTA

Referent ds. obsługi  i rozliczenia klienta

Marzenna Jankowska

94 36 300 91

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Księgowa

Anna Dworkiewicz

94 36 300 97

St. Inspektor działu

finansowo-księgowego

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Jarosław Łepek

94 36 300 93

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 93

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 93

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Referent ds. obsługi  i rozliczenia klienta

Ewa Lenk

94 36 300 93

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Księgowa

Anna Dworkiewicz

94 36 300 97

St. Inspektor działu

finansowo-księgowego

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Jarosław Łepek

94 36 300 91

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 91

 

2019-06-06 09:44:14  Adam Wrona

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>tel. 94 36&nbsp;326 80;&nbsp; 94 36&nbsp;334 67; fax 94 36&nbsp;300 93 </strong></p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi&nbsp; i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> Ewa Lenk</td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Księgowa</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Dworkiewicz</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 97</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Inspektor działu</p> <p> finansowo-księgowego</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 95</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>KADRY </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Wioleta Chalaba</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 90</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Szocik</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 98</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEK&Oacute;W I OCHRONY ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Adam Wrona</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>tel. 94 36&nbsp;326 80;&nbsp; 94 36&nbsp;334 67; fax 94 36&nbsp;300 91 </strong></p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi&nbsp; i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> Ewa Lenk</td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Księgowa</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Dworkiewicz</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 97</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Inspektor działu</p> <p> finansowo-księgowego</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 95</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>KADRY </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Wioleta Chalaba</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 90</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Szocik</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 98</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEK&Oacute;W I OCHRONY ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Adam Wrona</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 93

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Referent ds. obsługi  i rozliczenia klienta

Ewa Lenk

94 36 300 93

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Księgowa

Anna Dworkiewicz

94 36 300 97

St. Inspektor działu

finansowo-księgowego

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Jarosław Łepek

94 36 300 91

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 91

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 91

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Referent ds. obsługi  i rozliczenia klienta

Ewa Lenk

94 36 300 93

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Księgowa

Anna Dworkiewicz

94 36 300 97

St. Inspektor działu

finansowo-księgowego

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Jarosław Łepek

94 36 300 91

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 91

 

2019-06-10 12:40:18  Adam Wrona

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>tel. 94 36&nbsp;326 80;&nbsp; 94 36&nbsp;334 67; fax 94 36&nbsp;300 91 </strong></p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi&nbsp; i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> Ewa Lenk</td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Księgowa</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Dworkiewicz</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 97</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Inspektor działu</p> <p> finansowo-księgowego</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 95</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>KADRY </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Wioleta Chalaba</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 90</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Szocik</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 98</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEK&Oacute;W I OCHRONY ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Adam Wrona</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>tel. 94 36&nbsp;326 80;&nbsp; 94 36&nbsp;334 67; fax 94 36&nbsp;300 91 </strong></p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu obsługi klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Dworkiewicz</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi&nbsp; i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Ewa Lenk</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Inspektor działu finansowo-księgowego</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 95</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>KADRY </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Wioleta Chalaba</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 90</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Szocik</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 98</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEK&Oacute;W I OCHRONY ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Adam Wrona</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 91

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Referent ds. obsługi  i rozliczenia klienta

Ewa Lenk

94 36 300 93

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Księgowa

Anna Dworkiewicz

94 36 300 97

St. Inspektor działu

finansowo-księgowego

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Jarosław Łepek

94 36 300 91

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 91

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 91

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Kierownik działu obsługi klienta

Anna Dworkiewicz

94 36 300 93

Referent ds. obsługi  i rozliczenia klienta

Ewa Lenk

94 36 300 93

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Inspektor działu finansowo-księgowego

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Jarosław Łepek

94 36 300 91

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 91

 

2019-06-11 11:08:44  Adam Wrona

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>tel. 94 36&nbsp;326 80;&nbsp; 94 36&nbsp;334 67; fax 94 36&nbsp;300 91 </strong></p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu obsługi klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Dworkiewicz</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi&nbsp; i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Ewa Lenk</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Inspektor działu finansowo-księgowego</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 95</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>KADRY </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Wioleta Chalaba</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 90</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Szocik</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 98</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEK&Oacute;W I OCHRONY ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Adam Wrona</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>tel. 94 36&nbsp;326 80;&nbsp; 94 36&nbsp;334 67; fax 94 36&nbsp;300 91 </strong></p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu obsługi i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Dworkiewicz</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi&nbsp; i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Ewa Lenk</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 95</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>KADRY </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Wioleta Chalaba</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 90</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Szocik</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 98</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEK&Oacute;W I OCHRONY ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Adam Wrona</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 91

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Kierownik działu obsługi klienta

Anna Dworkiewicz

94 36 300 93

Referent ds. obsługi  i rozliczenia klienta

Ewa Lenk

94 36 300 93

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Inspektor działu finansowo-księgowego

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Jarosław Łepek

94 36 300 91

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 91

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 91

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Kierownik działu obsługi i rozliczenia klienta

Anna Dworkiewicz

94 36 300 93

Referent ds. obsługi  i rozliczenia klienta

Ewa Lenk

94 36 300 93

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Księgowy

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Jarosław Łepek

94 36 300 91

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 91

 

2020-03-11 14:05:55  Wioleta Chalaba

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>tel. 94 36&nbsp;326 80;&nbsp; 94 36&nbsp;334 67; fax 94 36&nbsp;300 91 </strong></p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu obsługi i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Dworkiewicz</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi&nbsp; i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Ewa Lenk</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 95</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>KADRY </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Wioleta Chalaba</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 90</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Szocik</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 98</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEK&Oacute;W I OCHRONY ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Adam Wrona</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 31 166 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>tel. 94 36&nbsp;326 80;&nbsp; 94 36&nbsp;334 67; fax 94 36&nbsp;300 91 </strong></p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu obsługi i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Dworkiewicz</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi&nbsp; i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Ewa Lenk</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 95</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>KADRY </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Wioleta Chalaba</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 90</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Szocik</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 98</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEK&Oacute;W I OCHRONY ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Adam Wrona</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 24 094 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 91

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Kierownik działu obsługi i rozliczenia klienta

Anna Dworkiewicz

94 36 300 93

Referent ds. obsługi  i rozliczenia klienta

Ewa Lenk

94 36 300 93

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Księgowy

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Jarosław Łepek

94 36 300 91

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 91

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 31 166 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 91

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Kierownik działu obsługi i rozliczenia klienta

Anna Dworkiewicz

94 36 300 93

Referent ds. obsługi  i rozliczenia klienta

Ewa Lenk

94 36 300 93

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Księgowy

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Jarosław Łepek

94 36 300 91

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 91

 

2020-03-26 18:36:37  Mirosław Hnatewicz

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 31 166 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>tel. 94 36&nbsp;326 80;&nbsp; 94 36&nbsp;334 67; fax 94 36&nbsp;300 91 </strong></p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu obsługi i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Dworkiewicz</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi&nbsp; i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Ewa Lenk</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 93</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 95</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>KADRY </strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Wioleta Chalaba</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 90</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Szocik</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 98</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEK&Oacute;W I OCHRONY ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Adam Wrona</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p align="center"> <strong>Zakład Wodociąg&oacute;w i Kanalizacji Sp&oacute;łka z o.o.</strong></p> <p align="center"> <strong>ul. Podmiejska 3</strong></p> <p align="center"> <strong>78 &ndash; 500 Drawsko Pomorskie</strong></p> <p align="center"> <strong>NIP:</strong>253 - 00 - 88 - 877<br /> <strong>Regon:</strong> 331101673<br /> <strong>KRS:</strong> 0000057523<br /> Sąd Rejonowy w Koszalinie<br /> IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego</p> <p align="center"> <br /> Wysokość kapitału zakładowego 31 166 000,00 PLN<br /> <br /> <strong>Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie<br /> 27 1020 2847 0000 1502 0005 9667</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:622px;" width="622"> <tbody> <tr> <td style="width:272px;"> <p align="center"> <strong>Stanowisko</strong></p> </td> <td style="width:208px;"> <p align="center"> <strong>Imię i nazwisko</strong></p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> <strong>tel. bezpośr.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>ZARZĄD</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Prezes Zarządu</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Piotr Matusiak</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 92</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Referent ds. obsługi&nbsp; i rozliczenia klienta</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Ewa Lenk</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 506 459 541</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> St. Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Anna Walotek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 97</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Gł&oacute;wny Księgowy</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Celina Prokop</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 99</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Arnold Kraska</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 94</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEK&Oacute;W I OCHRONY ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> Kierownik działu oczyszczania ściek&oacute;w i ochrony środowiska</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> Jarosław Łepek</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> 94 36&nbsp;300 91</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="width:622px;"> <p> <strong>INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:272px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:208px;"> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:142px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 31 166 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

tel. 94 36 326 80;  94 36 334 67; fax 94 36 300 91

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Kierownik działu obsługi i rozliczenia klienta

Anna Dworkiewicz

94 36 300 93

Referent ds. obsługi  i rozliczenia klienta

Ewa Lenk

94 36 300 93

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Księgowy

Anna Walotek

94 36 300 95

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

KADRY

St. Insp. ds. kadr i spraw pracown.

Wioleta Chalaba

94 36 300 90

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

Referent działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Piotr Szocik

94 36 300 98

DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Jarosław Łepek

94 36 300 91

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

Referent działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Adam Wrona

94 36 300 91

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Podmiejska 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

NIP:253 - 00 - 88 - 877
Regon: 331101673
KRS: 0000057523
Sąd Rejonowy w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Wysokość kapitału zakładowego 31 166 000,00 PLN

Konto: PKO BP SA Drawsko Pomorskie
27 1020 2847 0000 1502 0005 9667

 

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 501-336-878; 501-337-026

Stanowisko

Imię i nazwisko

tel. bezpośr.

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Piotr Matusiak

94 36 300 92

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Referent ds. obsługi  i rozliczenia klienta

Ewa Lenk

506 459 541

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

St. Księgowy

Anna Walotek

94 36 300 97

Główny Księgowy

Celina Prokop

94 36 300 99

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Kierownik działu eksploatacji sieci wod.-kan.

Arnold Kraska

94 36 300 94

DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik działu oczyszczania ścieków i ochrony środowiska

Jarosław Łepek

94 36 300 91

INWESTYCJE I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

 

 

10  2020-09-03 13:28:29  Wioleta Chalaba
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się